Mesafeli Satış Sözleşmesi 

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

 

 İş bu Sözleşme; 

Satıcı

Unvan

:

Reflect Tasarım A.Ş. (kısaca“Satıcı" olarak anılacaktır.)

Mersis No

:

0734106915400001 

Tebligat Adresi

:

Suadiye Mh. Mücahit Sk. No:15/3 Kadıköy İstanbul

E-posta

:

hello@reflectstudio.com

 

              

 

 

ile

 

 

Müşteri

Ad Soyad/Unvan

:

[*DİNAMİK*] (kısaca “Müşteri" olarak anılacaktır.)

Tebligat Adresi

:

[*DİNAMİK*]

E-posta

:

[*DİNAMİK*]

Telefon

:

[*DİNAMİK*]

Faks

:

[*DİNAMİK*]

 

arasında internet ortamı üzerinden bildirilen icap ve kabul üzerine [*DİNAMİK*] tarihinde akdedilmiştir.

 

(İşbu Sözleşme’de Satıcı ve Müşteri her biri ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.)

 

 1.                  TANIMLAR

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki yazılı terimler karşılarında yazılı olan açıklamaları ifade edecektir.

 

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

 

KANUN: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ u,

 

YÖNETMELİK: 27.11.2014 Tarihli 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ ni,

 

ÜRÜN: Alışverişe konu Little big markası adı altında  satılacak olan jean ve benzeri malları,

 

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan şirketi,

 

MÜŞTERİ: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlana gerçek ya da tüzel kişiyi,       

 

SİTE: Satıcı’ ya ait internet sitesini,

 

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti Satıcı’ ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

 

TARAFLAR: Satıcı ve Müşteri’ yi,

SÖZLEŞME: Satıcı ve Müşteri arasında akdedilen mesafeli satışlar sözleşmesini, 

 

İfade eder.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin Satıcı’ya ait http://sezinstore.com web sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.


3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar sitede güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 1.                  SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT


İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünler’in cinsi, miktarı, markası, modeli, rengi ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Adı

Adet

Fiyatı

(KDV dahil)

Ara toplam

[**]

[**]

[**]

[*TL*]

[**]

[**]

[**]

[*TL*]

[**]

[**]

[**]

[*TL*]

Sipariş işlem ve gönderim ücretleri

[*TL*]

Promosyon / İndirim

[*TL*]

Toplam (KDV dahil)

[*TL*]

Ödeme şekli 

[**]

Teslimat adresi

[**]

Teslim edilecek kişi

[**]

Fatura adresi

[**]

 

 1. TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1.            Müşteri, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat ve masrafları, cayma hakkı ve kullanımının Müşteri tarafından karşılanacağı, Satıcı’ın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


5.2.            Müşteri, satışa konu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’in siparişini verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.3.            Ürün veya Ürünler’in teslimatı; stokun müsait olması ve bedelinin Satıcı’ın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, siparişinden itibaren 30 (Otuz) günü aşmamak kaydıyla Müşteri’ nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Ürün veya Ürünler’i Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.            Satıcı, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile Müşteri’ye teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.5.            Satıcı, kendisi belirleyerek Site’de ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya aittir. Ancak ücretsiz teslimata ilişkin beyanda bulunulmamışsa masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır. 


5.6.            Müşteri, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslimat sırasında ancak teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır.


5.7.            Müşteri, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünler’in kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in özenle korunması borcu, Müşteri’ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa söz konusu Ürün veya Ürünler kullanılmamalıdır. Fatura da iade edilmelidir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen Ürün veya Ürünler kullanılmışsa Satıcı’nın Ürün veya Ürünler’in iadesini kabul etmeme hakkı saklıdır. 


5.8.             Taraflar, Ürün veya Ürünler’in tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün veya Ürünler’in bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Müşteri kendisine teslim edilmiş olan Ürün veya Ürünleri 3 (Üç) gün içinde Satıcı’ya göndermekle yükümlü olduğunu, bu durumda oluşacak teslimat giderlerinin Müşteri’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.9.            Herhangi bir nedenle Ürün veya Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


5.10.        Taraflar, Ürün veya Ürünler’in Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.11.        Satıcı, haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşme’deki ifa süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta başka Ürün veya Ürünler tedarik edebilir. Satıcı Ürün veya Ürünler’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (On) iş günü içerisinde Müşteri’ye iade edilir veya değişim yapılır.


5.12.        Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünler’i Müşteri’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünler’in Müşteri'nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.


5.13.        Satıcı, sipariş konusu Ürün ve Ürünler’in Müşteri’ye tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


5.14.        Satıcı, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, Ürün veya Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.


5.15.        Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşme’de belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.


5.16.        Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Satıcı’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.


5.17.        Müşteri’nin  sitede kullanmak üzere kazandığı kupon kodlarını her siparişi için sadece 1 defa kullanabilir. 2 veya daha fazla kullanılması durumunda siparişin iptali sağlanıp ödenen tutar geri iade edilir.


5.18.        Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri’ nin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Müşteri’ nin vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Müşteri’ ye  ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Müşteri’ den bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Müşteri’ den herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
3 iş günü içerisinde ödemesi yapılmayan havale siparişleri iptal edilir. Aynı müşteri tarafından iki kere arka arkaya havale açılması ve ödeme olmaması durumundaLTB diğer havale siparişlerini iptal etme hakkını saklı tutar.  Satıcı kapıda ödeme siparişini iki kez teslim almayan Müşterinin diğer kapıda ödeme siparişlerini iptal edebilir.


5.19.        Kampanyalı ürünle, sadece kampanya dahilindeki ürün veya ürünler ile değişimi yapılacaktır. Kampanyalı olmayan ürün veya ürünler içerisinden değişiklik yapılmak istenir ise söz konusu husus kampanya kapsamında olmayacağından Müşteri’ de kalan ürün/ürünler sezon fiyatı ile değerlendirilecektir ve geriye kalan tutar kampanya dışı kategoriden değiştirilecektir. 

 

5.20.        Kampanyalı ürünün iadesi işlemlerinde, Müşteri’nin satın almış olduğu kampanyaya dahil olan tüm ürünlerin Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Eğer kampanyalı ürün veya ürünlerin iadesi için sadece tek ürün Satıcı’ya gönderildiyse; kampanya kapsamına çıkılacağından Müşteri’ de kalan ürün sezon fiyatı ile değerlendirilecektir ve geriye kalan tutarın iadesi gerçekleştirilecektir. 


5.21.        İşbu sözleşme içerisindeki hükümleri ihlal eden Müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olacaktır. Satıcı’ yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından yükümlü olmayacaktır. Ayrıca, işbu ihlal nedeniyle Satıcı’nın her türlü dava ve şikayet hakkı saklıdır.


 1. CAYMA HAKKI VE DEĞİŞİM

  6.1.            Müşteri, Ürün veya Ürünler’ in işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine tesliminden itibaren 14 (On Dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma ve değişim yapma hakkına sahiptir.


6.2.            Cayma hakkının kullanılması için 14 (On Dört) günlük süre içinde Satıcı'ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’nin 6. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:


 1.           Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine teslim edilen Ürün veya Ürünler’in faturası,  (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

 2.         İade formu,


iii.       Ürün veya Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları

ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya teslim edilmesi gerekmektedir.


6.3.            Madde 6.2’ de sayılanların Satıcı’ ya ulaşmasını takip eden 10 (On) iş günü içinde Ürün veya Ürünler’in bedeli Müşteri'ye iade edilir.


6.4.            Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürün veya Ürünler’in Müşteri’ye gönderim de dahil tüm kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır. Değişim durumunda ise ilk değişime ilişkin kargo masrafları Satıcı tarafından karşılanacak olup, aynı ürünün iki defa değiştirilmesi durumunda ikinci değişim masrafı Müşteri tarafından karşılanacaktır. Aynı sipariş içerisinde aynı ürün 2 defadan fazla değişitirilemez. Kapıda ödemede hizmeti ile yapılan ürün gönderimlerinin iadesinde kargo firması tarafından ürün tutarının tahsilatı için alınan hizmet bedeli iade edilmez.


6.5.            Ürün veya Ürünler Satıcı’ya iade edilirken, teslim sırasında Müşteri’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Satıcı’ya iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın Ürün veya Ürünler ile birlikte ya da en geç Ürün veya Ürünler’in gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, Ürün veya Ürünler aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri’ye geri gönderilecektir.


6.6.            İade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.

 

6.7.             Cayma hakkının kullanılması da dahil olmak üzere, nakit veya havale ile gerçekleştirilen satış işlemlerinde bedel iadesi, ya Müşteri’nin kendi adına olan bir banka hesabına ya da Müşteri’nin Satıcı’ya ait bir LTB mağazasına gelerek burada kimlik ibrazı ile dolduracağı ve imzalayacağı iade formunda belirteceği  banka hesabına yapılır. Bunun haricinde Müşteri, LTB mağazasında aslen gelip iade formuna yazılı olarak üçüncü bir kişiye ait hesabı beyan etmediği takdirde, telefon, e-posta veya diğer iletişim kanallarıyla bedel iadesinin kendisi haricinde bir kişinin banka hesabına yapılmasını talep edemez. Müşteri, birinci derece akrabaları da dahil olmak üzere Satıcı’nın üçüncü kişi hesabına bedel iadesi yapmaktan imtina etme hakkını kabul eder.

 

6.8.             Online mağazadan satınalınan ürünler sadece SATICI’ya ait mağazalardan değiştirilebilmektedir. Bayilerden değişim yapılmamaktadır.Outlet kategorisinden satınalınan ürünlerin değişimi sadece online mağazadan yapılabilir; mağazalardan değişimi yapılamaz.

 Kampanyalı satın alınan ürünlerin değişimi sadece aynı kampanyaya dahil ürünler ile yapılır. Değişim talebinin yapıldığı tarihte kampanyanın bitmiş olması veya kampanya harici bir ürün ile değişim istendiği durumlarda kampanya fiyatı ve kampanya koşulları geçerli olmayıp ürünün değişim talep edildiği tarihteki fiyat ve koşullar geçerlidir.

 Kampanyalı satın alınan ürünlerin iadesinde satınalırken yararlanılan kampanya koşullarının bozulması söz konusu olursa iade tutarı hesaplanırken kampanyadan kazanılan avantaj/tutar müşteri alacağından düşülerek iade tutarı hesaplanır. 

 

 

 1.                 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde, kullanılamaz.

 

 1. MÜCBİR SEBEP


8.1.                 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

 

8.2.                 Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

 

 1. TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI


Müşteri, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’ den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder


 1.                  YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Müşteri’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1.                 BİLDİRİMLER

 

Bu Sözleşme’ye göre yapılacak tüm bildirim, ihbar ve tebligatlar e-posta, açıklamalı kargo gönderisi, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile Tarafların işbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar Sözleşmede belirtilen adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa beş (5) iş günü önceden bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar. Satıcı tarafından yapılan bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler yollanmasından 1 (bir) gün sonra Müşteri’ye ulaştığı kabul edilecek ve Müşteri tarafından Satıcı’ya gönderilecek bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.

 

 1.                 SON HÜKÜMLER

 

İşbu Sözleşme 9 (dokuz) madde ve 6 (Altı) sayfadan ibaret olup, Taraflar’ca [*DİNAMİK*] tarihinde akdedilmiştir. http://shop.ltbjeans.com web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’nin özel olarak düzenlenen alt yapısı ile işbu Sözleşme’yi onaylayan Müşteri, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

 

12.1.                  Müşteri, site üzerinden sipariş vermiş olduğu Ürün veya Ürün’ lere ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. 

 

12.2.                   İşbu Sözleşme 12 (oniki) madde ve 7 (Yedi) sayfadan ibaret olup, Taraflar’ca [*DİNAMİK*] tarihinde akdedilmiştir. http://shop.ltbjeans.com web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’nin özel olarak düzenlenen alt yapısı ile işbu Sözleşme’yi onaylayan Müşteri, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

 

Satıcı

Müşteri

Reflect Tasarım A.Ş.

[*DİNAMİK*]

English

Distance Sales Contract

 

 

 

 1. 1.                 PARTIES TO THE CONTRACT

 

This Contract is hereby executed by the following parties electronically upon the communicated requirement and acceptance thereof; 

Seller

Title

:

Reflect Tasarım A.Ş.(hereinafter to be referred to as the “SELLER”)

Mersis No.

:

0734106915400001 

Notice Address

:

Suadiye Mah. Mücahit Sk. No:15/3 Kadıköy İstanbul

E-Mail

:

hello@reflectstudio.co

 

Telephone                

:

+90 0537 559 38 48

and

 

 

 

Customer

Name & Surname/Title

:

[*DYNAMIC*]  (hereinafter to be referred to as the “Customer”)

Notice Address

:

[*DYNAMIC*]

E-Mail

:

[*DYNAMIC*]

 

Telephone

:

[*DYNAMIC*]

 

Fax

:

[*DYNAMIC*]

 

(The SELLER and the Customer shall be referred to as a “Party” individually and “Parties” collectively.)

 

 1. SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT

 

The subject matter of this Contract is to set forth the rights and obligations of the Parties as per the provisions of Law No. 6502 on the Protection of Consumers (“Law”) and Regulation No. 29188 on Distance Contracts (“Regulation”) in connection with sale and delivery of products meeting the quality specified in the Contract and having prices again specified in the Contract for which they placed an order via the website, http://shop.ltbjeans.com, owned by the Customer’s SELLER (“Site”).

 

 1. GOODS OR SERVICES COVERED BY THE CONTRACT AND PAYMENT AND DELIVERY

 

The types, quantities, brands, models, colors and sales values, inclusive of VAT, of the Product or Products constituting the subject matter of this Contract are as indicated below:

 

Product Name

Pcs

Price

(Incl. VAT)

Sub Total

[**]

[**]

[**]

[*TL*]

[**]

[**]

[**]

[*TL*]

[**]

[**]

[**]

[*TL*]

Order Processing and Shipment Charges

[*TL*]

Promotion/Discount

[*TL*]

Total (Incl. VAT)

[*TL*]

Payment Method 

[**]

Delivery Address

[**]

Person to Take Delivery

[**]

Invoice Address

[**]

 

 1. REPRESENTATIONS, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

 

4.1.            The Customer hereby agrees, declares and pledges that it has read the preliminary information form on the SELLER’s full trade name, full address and communication information under which the basic qualities of the Product or Products covered by the Contract, terms regarding sale prices including VAT, delivery and costs of delivery, renouncement right and exercise shall be met by the Customer, obtaining accurate and full information in connection therewith.  

4.2.            The Customer hereby agrees, declares and pledges that it is aware of the basic qualities, sale prices, payment methods and delivery conditions of the Product or Products covered by sale as well as of any other preliminary information and renouncement right, that it confirms this preliminary information electronically and subsequently places an order for the Product or Products.

 

4.3.            Delivery of the Product or Products is made as soon as possible upon stock availability and receipt of the price in the SELLER’s account. The SELLER hereby agrees, declares and pledges to deliver the Product or Products at the delivery address specified by the Customer in this Contract no later than 30 (thirty) days from the order.

 

4.4.            The SELLER hereby agrees, declares and pledges that it is responsible for delivering the Product or Products covered by the Contract to the Customer in a condition meeting the qualities specified in the order and together with warranty certificates and operating guides if any.

 

4.5.            Delivery costs are borne by the SELLER in cases where the SELLER states that the SELLER shall meet delivery costs or that free delivery shall be made as part of a campaign in case of those shopping for a figure above the figure set and announced by the SELLER on the Site.

 

4.6.            The Customer shall inspect the Product or Products covered by the Contract during delivery before taking their delivery, not taking delivery of any Product or Products which are bruised, broken and have torn packages and similar damages and defects.

 

4.7.            The Customer hereby agrees, declares and pledges that the Product or Products taken over from the courier have been delivered in a complete, damage free and sound condition. The Customer is obligated to protect the Product or Products with care after delivery.

 

4.8.            The Customer hereby agrees, declares and pledges that the Customer is obligated to return the Product or Products to the SELLER within 3 (three) days and meet delivery costs to be incurred in this case in the event that the relevant bank or finance institution does not pay the value of the Product or Products to the SELLER after delivery of the Product or Products because the credit card held by the Customer is used by unauthorized persons in an unjustified or illegal manner not arising from the Customer’s fault.

 

4.9.            In the event that the value of the Product or Products is not paid or payment is cancelled in the bank records for any reasons whatsoever, the SELLER is considered having been relieved of its obligation to deliver the Product or Products covered by this Contract.

 

4.10.        The Parties hereby agree, declare and pledge that in cases where the Product or Products are to be delivered to a person/entity other than the Customer, and the Person/entity to take delivery thereof refuses to accept delivery, the SELLER is not liable in connection therewith.

 

4.11.        The SELLER may provide the Customer with other Product or Products of equal quality and price before the expiry of the performance period in the Contract in case of justified grounds thereof. The sum paid and documents if any are returned to the Customer within 10 (ten) business days. In cases where the SELLER considers that the performance of the Product or Products is impossible, the SELLER informs the Customer accordingly before the expiry of the performance term of the Contract.

 

4.12.        The SELLER may not be held liable for non-delivery of the ordered Product or Products at the delivery address of the Customer, or at the Customer’s Delivery Address specified in the Contract, due to any problems to be encountered by the courier, which shall make delivery, at the stage of delivery to the Customer.

 

4.13.        In the event that the SELLER is unable to meet its obligations under the Contract because delivery of the ordered Product or Products to the Customer is not possible, the SELLER informs the Customer accordingly before the expiry of the term of its performance obligation arising from the Contract and may provide the Customer with a different product of the same quality and price.

 

4.14.        In cases where the SELLER is unable to deliver the Product or Products covered by the Contract in the prescribed time limit due to Force Majeure or extraordinary circumstances such as adverse weather and interruption of transport preventing delivery, the SELLER is obligated to inform the Customer accordingly. In this case, the Customer may exercise one of the options involving order cancellation, replacement of the Product or Products with equivalent items and/or postponement of the delivery time limit until after the elimination of the preventive condition. In the event that the Customer cancels the order, the sum paid thereof is refunded in cash and all at once within 10 days.

 

4.15.        If the Customer shops with credit card with payments in installments, the method of instalments specified in this Contract applies. In installment operations, the relevant provisions of the contract signed between the Customer and credit owner bank apply. The credit card payment date is determined as per the provisions of the Contract between the bank and the Customer. In addition, the Customer may follow the number of installments and payments thereof on the statement of accounts sent by the bank.

 

4.16.        In payments made by the Customer with a credit card, the product sum is returned to the relevant bank within 7 days after order cancellation by the Customer. The reflection in Customer’s account after the refund of this sum to the Bank is solely a bank process and the SELLER is unable to intervene with this process in any manner whatsoever.

 

 

 1. RENOUNCEMENT RIGHT AND REPLACEMENT

 

5.1.            The Customer is entitled to renouncement and replacement without having to provide any justification within 14 (fourteen) days from delivery of the Product or Products to the Delivery Address specified in this Contract.

5.2.            For exercise of the renouncement right, notice must be served on the SELLER by telephone or e-mail within the time limit of 14 (fourteen) days and the Product or Products intended to be returned must be in an unused condition allowing the SELLER to put them on sale again subject to the provisions of Article 6 of this Contract. In case of the exercise of the renouncement right: the Product or Products must be delivered to the SELLER in a complete and undamaged condition with:

 1. The invoice of the Product or Products delivered to the Customer’s Delivery Address specified in this Contract (in cases where the invoice of the Product or Products intended to be returned is corporate, products must be sent with the return invoice issued by the relevant entity upon return. Order returns for invoices that are issued to any corporate bodies may not be processed IF NO RETURN INVOICE IS ISSUED),
 2. Return Form,
  iii.       Box(es), packages or Standard accessories, if any, of the Product or Products.

5.3.            The sum of the Product or Products is returned to Customer within 10 (ten) business days from receipt of the items listed in Article 5.2 by the SELLER.

Any transport costs of the Product or Products returned in the prescribed time limit for any reasons including costs of shipment to the Customer shall be met by the SELLER. In case of replacement, transport costs for initial replacement shall be met by the SELLER; in cases where the same product is replaced twice, costs of the second replacement shall be met by the Customer.

5.4.            Upon return of the Product or Products to the SELLER, the original invoice submitted to the Customer during delivery must also be returned to the SELLER and no return request may be processed unless the invoice is sent back with the Product or Products or individually sent to the SELLER within 5 (five) days from shipment of the Product or Products; in this case, the Product or Products shall be sent back to the Customer against payment upon delivery.

5.5.            The phrase, “return invoice” shall be written and signed by the Customer on the invoice to be returned.

 

 1. PRODUCTS FOR WHICH RENOUNCEMENT RIGHT IS NOT EXERCISABLE.

 

Renouncement right may not be exercised for products not considered appropriate to be returned in terms of health and hygiene as far as goods on which protective elements such as packaging, tapes, seals and packages are opened after delivery are concerned.

 

 1. JURISDICTION

 Consumers Arbitration Tribunals and Consumers Courts at the location of the Customer’s domicile have the sole jurisdiction over settlement of disputes arising from this Contract, which have a value of up to the limit communicated by the Ministry of Industry and Trade.

 

 1. NOTICES

  Any notices, warnings and notifications to be served as per this Contract shall be served by e-mail, courier accompanied with explanation thereof, certified mail or a notary at the addresses of the Parties designated in Article 1 of this Contract.  

 The Parties hereby agree that their addresses designated in the Contract are their respective notice addresses and that unless any change of address shall be notified to the other Party before five (5) business days, notices to be served at these addresses shall be effective. Any notices served by the SELLER on the Customer under this contract shall be considered having reached the Customer 1 (one) day after this dispatch and any notices to be sent by the Customer to the SELLER shall be considered effective from the date when they are considered having been served according to Turkish laws.

 

 1. FINAL PROVISIONS

  This Contract, comprising 9 (nine) articles and 6 (six) pages is hereby executed by the Parties on [*DYNAMIC*]. The preliminary information form located on the payment page of the website, http://shop.ltbjeans.com, and invoice are integral parts of this Contract. The Parties hereby agree, declare and pledge that they have fully read, understood and accepted this Contract in its entirety, that the information provided by each of them is correct and that any provisions hereof are effective. By approving this Contract via the specifically prepared platform of the Site, the Customer is hereby considered as having agreed to any terms hereof.

 

Seller

Customer

Reflect Tasarım A.Ş.

[*DYNAMIC*]